Arnoldusvan Rhijn  ‎(I10782)‎
Name:
Arnoldusvan Rhijn

Gender: MaleMale
      

Birth: 6 August 1786 23 Dordrecht
Death: 6 December 1868 ‎(Age 82)‎ Leiderdorp
Personal Facts and Details
Birth 6 August 1786 23 Dordrecht

MarriageMarriage Type unknown
Adriana JohannaPelkman -
Unrecognized GEDCOM Code: _INQUVAR1CATverder uitwerken
This is an error, and we would like to fix it. Please report this error to .
Death 6 December 1868 ‎(Age 82)‎ Leiderdorp

Unrecognized GEDCOM Code: _NEW
This is an error, and we would like to fix it. Please report this error to .
Record ID Number 10782
Last Change 5 February 2007 - 14:04:39
View Details for ...

Parents Family  (F1170678946)
Leendertvan Rhijn
1762 - 1846
Arnoldusvan Rhijn
1786 - 1868

Immediate Family  (F1170678945)
Adriana JohannaPelkman
1791 - 1868
Hendrik Bernardusvan Rhijn
1816 - 1901


Notes

Shared Note
Plaatje op site te vinden:­http­://­home­.­hetnet­.­nl­/~­gerritjohannes­/­vr6­.­htm­

VIIIa. Arnoldus van Rhijn, geb. Dordrecht 6 aug. 1786 ‎(van VIIb)‎, heel- en vroedmeester te Naaldwijk, te Zwammerdam en te Leiderdorp, † ald. 6 dec. 1868,

tr. Delfshaven 25 dec. 1810 Adriana Johanna Pelkman, geb. Delfshaven 1 maart 1791, † Leiderdorp 11 febr. 1868, dr. van Huijbert en Willemina Moleveld.

Uit dit huwelijk:

1. Leonard Johannes, volgt IXa.

2. Huibert Willem, volgt IXb.

3. Hendrik Bernardus, volgt IXc.

4. Willem Pieter, volgt IXd.

5. Willemina Johanna van Rhijn, geb. Zwammerdam 25 sept. 1824, † Leiden 27 dec. 1912.

IXa. Ds. Leonard Johannes van Rhijn, geb. Naaldwijk 26 jan. 1812 ‎(van VIIIa)‎, remonstrants predikant te Friedrichstadt a.d. Eider ‎(Schleswig)‎ 1838-1845, inspector zendingsposten van het Zendings-Genootschap in Oost-Indië 1846-1847, hervormd predikant te Chaam 1849-1852, te Nieuw-Loosdrecht 1852-1856, te Wassenaar 1856-1878, werkzaam Groen van Prinstererschool voor onderwijzers te Doetinchem 1878-1886, † Bad Wildungen ‎(Hessen-Nassau)‎ 16 mei 1887, tr. 1e 's-Gravenhage 28 maart 1838 Antoinette Wilhelmina Vernhout, geb. Amsterdam 2 maart 1811, † Doetinchem 16 okt. 1879, dr. van Jan Jacob en Sara Petronella van Gogh; tr. 2e Rheden 16 dec. 1880 Anna Helena Snouck Hurgronje, geb. Gapinge 18 nov. 1837, † Leiden 15 mei 1917, dr. van Dr. Jacob Julianus en Adriana Magdalena van Adrichem en wed. van Mr. Johannes Hendrik Vernhout.

Uit het eerste huwelijk:

1. Sara Petronella van Rhijn, geb. Friedrichstadt a.d. Eider 2 dec. 1838, † ald. 19 sept. 1842.

2. Adriana Johanna van Rhijn, geb. Friedrichstadt a.d. Eider 14 nov. 1840, † ald. 14 maart 1842.

3. Adriana Johanna van Rhijn, geb. Friedrichstadt a.d. Eider 12 juni 1842, † Zeist 11 okt. 1910.

4. Arnoldus van Rhijn, geb. Friedrichstadt a.d. Eider 17 febr. 1844, † Utrecht 19 maart 1848.

5. Sara Petronella van Rhijn, geb. Rotterdam 31 dec. 1845, † ald. 24 maart 1846.

6. Julia Carolina van Rhijn, geb. Utrecht 27 aug. 1849, † Middelburg 9 jan. 1900, tr. Wassenaar 1 juni 1871 Ds. Pieter Johan Roscam Abbing ‎(R.O.N.)‎, geb. Ginneken 18 jan. 1845, hervormd predikant te Hurwenen 1868-1871, te Ginneken 1871-1875, te Hijlaard 1875-1877, te Strijen 1877-1881, te Silvolde 1881-1888, te Middelburg 1888-1909, † Warnsveld 21 aug. 1916, zn. van Ds. Pieter en Petronella Johanna Ter Veer.

7. Anna Henrietta van Rhijn, geb. Chaam 23 aug. 1851, † Scheveningen 15 juli 1890, tr. Stad Doetinchem 15 jan. 1880 Ds. Coenraad Jacobus Lammerink, geb. Monnikendam 12 okt. 1851, hervormd predikant te Princenhage 1880-1882, te Sluis 1882-1884, te Woerden 1884-1888, te Scheveningen 1888-1898, te Amsterdam 1898-1915, † Hilversum 14 okt. 1920, zn. van Hermanus en Elisabeth Brusse; hij hertr. 's-Gravenhage 28 mei 1897 Maria Sanders.

8. Leonard Johannes, volgt Xa.Xa. Ds. Leonard Johannes van Rhijn, geb. Nieuw Loosdrecht 3 juni 1853 ‎(van IXa)‎, hervormd predikant te Bredevoort 1878-1881, te Gendringen 1881-1885, te Vlaardingen 1885-1887, te Muiderberg 1887-1889, in Atjeh ‎(Sumatra)‎ 1889-1892, te Maartensdijk 1892-1894, te Soesterberg 1894-1898, te Doesburg 1898-1904, te Elburg 1904-1919, † Breukelen 18 maart 1935, tr. Rotterdam 21 nov. 1878 Clara Rebecca van Oordt, geb. Rotterdam 26 jan. 1854, † Zeist 26 dec. 1940, dr. van Hendrik Willem Adriaan en Ida Wynkes.

Uit dit huwelijk:

1. Ida van Rhijn, geb. Bredevoort 6 aug. 1879, † Rotterdam 2 juni 1880.

2. Arnold Wilhelm Anton, volgt XIa.

3. Hendrika Willemina Adriana van Rhijn, geb. Gendringen 10 maart 1882, † Amersfoort 15 aug. 1947, tr. Elburg 12 mei 1910 August Johannes Valewink, geb. Amersfoort 5 april 1869, officier inf. 1896-, laatst. kapitein 1913-1916, daarna havenmeester te Amersfoort, † ald. 13 dec. 1932, zn. van Izak Johannes en Anna Benjanetta Augusta Ogreen.

4. Adriana Johanna van Rhijn, geb. Gendringen 8 dec. 1883, † Vlaardingen 8 mei 1885.

5. Leonard Johannes, volgt XIb.

6. Henri François, volgt XIc.

7. Clara Rebecca van Rhijn, geb. Soesterberg 3 jan. 1895, onderwijzeres Duits Opleiding Christelijke Maatschappelijke Arbeid, † Amersfoort 14 febr. 1982.XIa. Arnold Wilhelm Anton van Rhijn, geb. Bredevoort 5 juli 1880 ‎(van Xa)‎, koopman, † Bennekom 15 dec. 1956, tr. Wageningen 3 sept. 1908 Johanna Maria Francina Jansen, geb. Wageningen 20 maart 1886, † Bennekom 5 juli 1966, dr. van Jan en Hendrika Goudswaard.XIb. Leonard Johannes van Rhijn, geb. Vlaardingen 1 april 1886 ‎(van Xa)‎, werkzaam N.V. Cultuurmij. ‎(thee)‎ te Java, †

Zeist 31 maart 1952, tr. 1e Marie Schrijvers, † omstr. 1930; tr. 2e Bandoeng 1 juni 1938 Justina, geb. Bandoeng 7 febr. 1908, † Zeist 17 april 1985, dr. van Saad en Mari; zij hertr. Zeist 15 sept. 1960 ‎(echtsch. ingeschr. ald. 8 maart 1971)‎ Wilhelmus van Gils.XIc. Henri François van Rhijn, geb. Muiderberg 3 juni 1887 ‎(van Xa)‎, gezagvoerder Curaçaosche Scheepvaart Mij., † Amsterdam 4 dec. 1955, tr. 1e Elburg 12 mei 1915 Hendrika Lucretia Hengeveld, geb. Elburg 2 maart 1886, † ald. 5 okt. 1926, dr. van Abraham en Elisabeth Susanna Pfrommer; tr. 2e Ede 26 april 1934 ‎(echtsch. ingeschr. ald. 13 sept. 1952)‎ Johanna Elisabeth Hengeveld, geb. Elburg 28 juli 1884, † Ede 31 maart 1967, zuster van zijn eerste echtgenote.Dr. Huibert Willem van RhijnIXb. Dr. Huibert Willem van Rhijn, geb. Zwammerdam 3 sept. 1813 ‎(van VIIIa)‎, med. chir. et art. obstet. dr. Leiden 1838, geneesheer te Zutphen, mede-oprichter Kon. Ned. Mij. tot Bevordering der Geneeskunst, † Arnhem 27 juli 1895, tr. Zutphen 13 okt. 1842 Maria Elisabeth Roelofsz, geb. Bloemendaal 26 sept. 1823, † Zutphen 24 dec. 1896, dr. van Joost en Christina Bartels.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldina Johanna Adriana van Rhijn, geb. Zutphen 28 sept. 1843, † Pasoeroean 1 nov. 1883, tr. Zutphen 31 juli 1879 Dirk Pieter Erdbrink, geb. Welsum ‎(gem. Dalfsen)‎ 11 nov. 1842, notaris te Salatiga ‎(Semarang)‎ 1873-1882 en Pasoeroean 1882-1887, directeur Arnhemsche Hypotheekbank voor Nederland 1890-1917, † Arnhem 15 febr. 1919, zn. van Ds. Gerard Rudolph en Geertruida Jacoba Ris; hij hertr. Amsterdam 19 nov. 1886 Eleonora Sophia Nachenius.

2. Huibert Willem, volgt Xb.

3. Adriaan Johan, volgt Xc.

4. Christine Josine van Rhijn, geb. Zutphen 19 maart 1849, † ald. 10 juli 1927.

5. Maria Elisabeth van Rhijn, geb. Zutphen 13 dec. 1851, † ald. 9 jan. 1919, tr. Zutphen 17 juni 1880 Ds. Bartholomeus Cuperus, geb. Amsterdam 21 juli 1837, doopsgezind predikant te Rottevalle 1861-1863, te Borne 1863-1871, te IJlst 1871-1873, te Zutphen 1873-1890, hoofdre­dacteur Zutphense Courant 1874-1888, lid gemeenteraad van Zutphen, lid Prov. Staten van Gelderland 1895-1907, † Zutphen 9 dec. 1913, zn. van Klaas Jan en Brechje Salm en wedr. van Dina Antoinette Tak.Xb. Huibert Willem van Rhijn, geb. Zutphen 30 mei 1845 ‎(van IXb)‎, officier art. O.I.L. 1865-1892, laatst. kapitein 1889-1896, † Amersfoort 9 dec. 1920, tr. Amsterdam 28 nov. 1879 Anna Catharina Hubertina Tobben, geb. Neer 30 april 1854, † Amersfoort 1 jan. 1935, dr. van Theodorus en Odilia Derichs.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Elisabeth van Rhijn, geb. Soerabaja 14 april 1880, † Appelscha 9 juli 1945, tr. Utrecht 6 mei 1909 ‎(echtsch. ingeschr. ald 2 febr. 1923)‎ Nicolaas Lucius Gerlach, geb. Batavia 7 jan. 1881, officier geneesk. dienst 1909-, laatst. officier-van-gezondheid 1e kl. 1917-1925, oogarts, † Leiden 7 sepr. 1964, zn. van Adrianus en Maria Anna de Zwaan; hij hertr. 's-Gravenhage 5 maart 1923 Vera Mezger.

2. Theodoor, volgt XId.XId. Theodoor van Rhijn, geb. Soerabaja 25 juni 1881 ‎(van Xb)‎, geneesheer te Arnhem, † ald. 25 mei 1935, tr. Hengelo ‎(Ov.)‎ 5 okt. 1911 Margaretha Everdina Ekker, geb. Hengelo ‎(Ov.)‎ 25 sept. 1891, † Arnhem 11 febr. 1983, dr. van Evert en Margaretha Elisabeth Offerhaus.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Catharina Hubertina van Rhijn, geb. Ede 5 juli 1912, tr. Arnhem 27 sept. 1937 Frederick Granger, geb. Ilford ‎(Essex)‎ 15 mei 1906, hoofdofficier ter koopvaardij, † Southport ‎(Lancashire)‎ okt. 1980, zn. van Frederick Collins en Agnes Richmond Wilson. ‎[uv]‎‎[Formby, Lancashire]‎

2. Regine Margaretha van Rhijn, geb. Arnhem 2 nov. 1914 ‎[Arnhem]‎, tr. Arnhem 5 aug. 1940 ‎(door echtsch. ontbonden 8 aug. 1946)‎ Eduard van Rijssen, geb. Haarlem 23 juni 1909, bankemployé ‎[Terborg]‎, zn. van Hendrik Jacob en Carmencita Irene Marie barones van Boecop.

3. Huibert Willem van Rhijn, geb. Arnhem 3 febr. 1917, † ‎(gesneuveld)‎ Batavia 9 febr. 1942.Xc. Dr. Adriaan Johan van Rhijn, geb. Zutphen 1 juni 1847 ‎(van IXb)‎, med. dr. Leiden 1873, geneesheer te Zutphen, † Hengelo ‎(Ov.)‎ 8 april 1927, tr. Detmold ‎(Lippe-Detmold)‎ 1 juli 1874 Martha Sophia Agnes Augusta Meyer, geb. Haustenbeck ‎(Lippe-Detmold)‎ 10 dec. 1847, † Hengelo ‎(Ov.)‎ 16 jan. 1940, dr. van Ds. Gustaaf en Sophie Bartels.

Uit dit huwelijk:

1. Dr. Huibert Willem van Rhijn, geb. Zutphen 12 april 1875, med. dr. Gent 1907, geneesheer te Dordrecht, † ald. 2 dec. 1956, tr. Dordrecht 23 nov. 1904 Anthonetta Naeff ‎(O.O.N.)‎, geb. Dordrecht 24 maart 1878, letterkundige onder de naam Top Naeff, † Dordrecht 22 april 1953, dr. van Johan Reinhard en Anna Cornelia Vriesendorp.

2. Gustaaf, volgt XIe.

3. Eduard Emil, volgt XIf.

4. Marie Sophie Wilhelmine van Rhijn, geb. Zutphen 20 april 1882, † Hengelo ‎(Ov.)‎ 26 juli 1971, tr. Zutphen 12 juli 1904 Ds. Derk Christiaan Hiebendaal, geb. Heteren 30 dec. 1878, hervormd predikant te Made 1902-1907, te Zeddam 1907-1909, te Hengelo ‎(Ov.)‎ 1909-†, † Zeist 21 juli 1937, zn. van Carel Christiaan Jenneke en Roxina Johanna Fercken.XIe. Ds. Gustaaf van Rhijn, geb. Zutphen 18 juni 1877 ‎(van Xc)‎, hervormd predikant te Emst 1902-1908, te Raalte 1908-1916, te Deventer 1916-1942, † Schalkhaar 27 aug. 1973, tr. 's-Gravenhage 30 sept. 1902 Henriette Albertine Karseboom, geb. Alkmaar 2 sept. 1879, † Schalkhaar 9 okt. 1969, dr. van Mr. Frans Frederik en Catharina Wilhelmina Kist.XIf. Eduard Emil van Rhijn, geb. Zutphen 10 mei 1879 ‎(van Xc)‎, directeur Gemeentelijk Gasbedrijf te Hoorn, later directeur Gem. Bedrijven te Amersfoort, † ald. 3 nov. 1970, tr. Epe 20 febr. 1906 Elisabeth Suzanna Karseboom, geb. Alkmaar 9 okt. 1881, † Amersfoort 25 maart 1947, dr. van Mr. Frans Frederik en Catharina Wilhelmina Kist.Dr. Hendrik Bernardus van RhijnIXc. Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn, geb. Zwammerdam 28 april 1816 ‎(van VIIIa)‎, med. chir. dr. Leiden 1840, art. obstet. dr. Leiden 1841, geneesheer 1840-1892 en lid gemeenteraad 1879-1881 van Katwijk a.d. Rijn, † ald. 18 dec. 1901, tr. Leiden 11 mei 1843 Sophia Gijsberta de Graaf, geb. Leiden 17 mei 1820, † Katwijk a.d. Rijn 5 jan. 1886, dr. van Hermanus Johannes en Geertruida Wilhelmina van der Spruijt.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus, volgt Xd.

2. Hermina Geertruida van Rhijn, geb. Katwijk aan Zee 1 mei 1845, † Oegstgeest 14 jan. 1924.

3. Johanna Sophia van Rhijn, geb. Katwijk aan Zee 21 jan. 1847, † Katwijk a.d. Rijn 18 okt. 1870.

4. Hendrik Bernardus, volgt Xe.

5. Johanna Henriette van Rhijn, geb. Katwijk aan Zee 19 sept. 1850, † Utrecht 21 nov. 1921, tr. Katwijk a.d. Rijn 14 nov. 1872 Dr. Jan Carel Pool, geb. Amsterdam 13 sept. 1840, theol. dr. Leiden 1866, hervormd predikant te Kolhorn 1867-1870, te Ransdorp 1870, te Oostzaan 1870-1879, te Den Helder 1879, te Ilpendam 1879-1881, te Oudorp ‎(N.-H.)‎ 1881-1883, te Berkhout 1883-1885, te Cheribon 1885-1887, te Pekalongan 1887-1890, te Bandoeng 1890-1893, te Soerabaja 1893-1896, te Haastrecht 1896-1899, te Edam 1899-1901, te Heiloo 1901-1904, te Oudorp 1904-1908, † Utrecht 15 sept. 1924, zn. van Gerardus Jacobus en Augustina Jacoba van Son.

6. Hermanus Johannes, volgt Xf.

7. Leonardus Johannes van Rhijn, geb. Katwijk aan Zee 27 dec. 1854, † ald. 8 aug. 1856.

8. Sophia Gijsberta van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 30 dec. 1856, apothekersassistente, † Leeuwarden 19 febr. 1942.

9. Leonardus Johannes, volgt Xg.

10. Elisabeth Jacoba van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 1 mei 1861, † Amsterdam 10 april 1929, tr. Katwijk a.d. Rijn 18 dec. 1890 Dr. Pieter Adriaan Klap ‎(R.O.N.)‎, geb. Schore 28 juni 1862, theol. dr. Leiden 1892, hervormd predikant te Oosterland 1891-1897, te Velsen 1897-1902, te Amsterdam 1902-1932, † Haarlem 20 nov. 1938, zn. van Adriaan en Johanna Catharina Hillegonda Dronkers.

11. Marie Alexander, volgt Xh.

12. Adriana Johanna van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 27 sept. 1865, † Heemstede 21 aug. 1930, tr. Katwijk 13 april 1893 Dr. Theodorus Willem Beeker, geb. Oterleek 6 maart 1864, med. dr. Leiden 1892, geneesheer, † Heemstede 6 okt. 1946, zn. van Dr. Jacobus en Johanna Stikkel.Xd. Dr. Arnoldus van Rhijn, geb. Katwijk aan Zee 8 maart 1844 ‎(van IXc)‎, med. dr. Leiden 1868, chir. dr. ald. 1869, geneesheer te Oostzaan 1869-1875, te Leiden 1875-, lid gemeenteraad ald., voorzitter Nederlandsche Schaakbond 1896-1905, 1906-1908, † Leiden 16 febr. 1923, tr. 1e Katwijk 8 febr. 1872 Jannetje Kruijt, geb. Westzaan 22 aug. 1848, † Leiden 13 jan. 1880, dr. van Cornelis en Gezina Beatrix Brat; tr. 2e Doesburg 10 nov. 1887 Christina Hendrika Josina Fokker, geb. Sas van Gent 20 okt. 1840, † Leiden 24 maart 1916, dr. van Johannes Lambertus en Hendrika Roelofsz.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendrik Bernardus van Rhijn, geb. Leiden 14 nov. 1872, † ald. 21 mei 1891.

2. Gesina Beatrix Cornelia van Rhijn, geb. Leiden 4 jan. 1874, kunstschilderes, † Meerssen 23 dec. 1967.

3. Johannes Christiaan van Rhijn, geb. Leiden 31 okt. 1875, † ald. 25 maart 1880.

4. Arnoldus, volgt XIg.

5. Sophia Gijsberta van Rhijn, geb. Leiden 8 mei 1878, † ald. 12 april 1880.

6. Willem Pieter van Rhijn, geb. Leiden 10 jan. 1880, † ald. 11 maart 1882.XIg. Ir. Arnoldus van Rhijn, geb. Leiden 6 jan. 1877 ‎(van Xd)‎, werktuigbouwk. ing., ingenieur Machinenfabrik Grevenbroich, ingenieur Stork N.V. te Hengelo ‎(Ov.)‎, bedrijfsingenieur Kon. Ned. Zoutindustrie Hengelo-Boekelo, † Wageningen 9 mei 1965, tr. 1e Grevenbroich ‎(Rheinland)‎ 30 aug. 1913 Elisabeth Anna Maria Kadesch, geb. Montabaur ‎(Hessen-Nassau)‎ 16 nov. 1874, † Grevenbroich 8 mei 1924, dr. van Eduard en Julie Thiel; tr. 2e Hengelo ‎(Ov.)‎ 18 nov. 1927 Henriette Lüise Mannes, geb. Hannover 25 juli 1872, † Arnhem 26 maart 1963, dr. van Heinrich Christian Julius en Henriette Wilhelmine Fischer.Xe. Hendrik Bernardus van Rhijn ‎(R.O.N.)‎, geb. Katwijk aan Zee 19 jan. 1849 ‎(van IXc)‎, officier inf. O.I.L. 1875-, laatst. kapitein 1889-1893, majoor tit., commandant Rijkspolitie district 's-Gravenhage en Rotterdam, † 's-Gravenhage 4 juni 1924, tr. 1e Valkenburg ‎(Z.-H.)‎ 10 dec. 1878 Jeanne Aldonse Pierrette Kist, geb. Arnhem 16 juli 1852, † Tanahsirah ‎(Padang, Sumatra's Westkust)‎ 30 dec. 1885, dr. van Herman Willem Hendrik en Clara Petronella Henriette van Balen Blanken; tr. 2e Padang 8 dec. 1887 ‎(echtsch. ingeschr. 's-Gravenhage 12 juli 1918)‎ Caroline le Clercq, geb. onderneming Demangan, Klaten ‎(Soerakarta)‎ 12 aug. 1865, † Maastricht 28 juni 1947, dr. van Charles Eugene en Louise Françoise Marianna de Grave.

Uit het eerste huwelijk:

1. Sophia Clara van Rhijn, geb. Buitenzorg 7 okt. 1880, † Katwijk 26 mei 1886.

2. Wilhelmina Henriette van Rhijn, geb. Soekapoera ‎(Preanger Reg.)‎ 7 nov. 1881, † Santa Cruz ‎(California)‎, tr. 's-Gravenhage 8 mei 1907 Cornelis Jacobs, geb. Arnhem 12 april 1882, spoorwegemployé, † Santa Cruz, zn. van Jacob en Gerritje Roelofsen.

3. Henriette Bernardina van Rhijn, geb. Padang 5 juli 1883, † Zeist 7 dec. 1966, tr. 's-Gravenhage 4 juli 1919 Ds. Dirk Kossen, geb. Barsingerhorn 21 april 1865, doopsgezind predikant te Den Helder 1891-1895, te 's-Gravenhage 1895-1898, te Akrum 1898-1913, te Bolsward 1913-1932, † Driehuis 4 april 1934, zn. van Willem en Grietje Rezelman.

Uit het tweede huwelijk:

4. Charlotte van Rhijn, geb. Padang 17 aug. 1889, † Bandoeng 24 aug. 1929, tr. Barneveld 31 aug. 1917 Mr. Nicolaas Christiaan Kist, geb. Trogong ‎(Garoet, Preanger Reg.)‎ 27 juli 1876, landrechter te Pasoeroean ‎(Oost-Java)‎, voorzitter landraden te Garoet, Tasikmalaja en Tjiamis ‎(Preanger Reg.)‎, † Bilthoven 30 maart 1948, zn. van Mr. Christiaan Willem en Gerardina Anna Wilhelmina Kist.Xf. Dr. Hermanus Johannes van Rhijn ‎(O.O.N.)‎, geb. Katwijk aan Zee 7 dec. 1852 ‎(van IXc)‎, med. dr. Leiden 1880, dirigerend officier-van-gezondheid 1e kl. ‎(kolonel)‎ marine, daarna huisarts te Harderwijk, † 's-Gravenhage 14 febr. 1926, tr. Wenen 22 nov. 1885 Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck, geb. Mainz ‎(Hessen)‎ 8 juli 1866, † 's-Gravenhage 28 dec. 1950, dr. van Johann en Viktoria Kiginger.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabetha Hermina Johanna van Rhijn, geb. Vlissingen 23 okt. 1886, hoofd huishouding Zuidwal Ziekenhuis te 's-Gravenhage, † Doorwerth 18 aug. 1984.Xg. Leonardus Johannes van Rhijn, geb. Katwijk a.d. Rijn 5 febr. 1859 ‎(van IXc)‎, officier geneesk. dienst 1888-, laatst. paarden-arts 1e kl. 1903-1915, majoor tit., † Bennekom 2 mei 1940, tr. Leiden 11 okt. 1889 Catharina Wilhelmy Damsté, geb. Leiden 4 nov. 1862, † Wageningen 25 febr. 1939, dr. van Gerrit en Jeannette van 't Hooft.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Gerrit van Rhijn, geb. Bergen op Zoom 21 sept. 1890, notaris te Rhenen 1932-1960, † ald. 28 febr. 1961, tr. Wageningen 18 aug. 1923 Hazina Petronella van Versendaal, geb. Heteren 10 okt. 1891, † Amersfoort 23 juli 1987, dr. van Jan en Anna Geertruida Backer.

2. Hendrik Bernardus van Rhijn, geb. Bergen op Zoom 29 dec. 1891, † Rotterdam 1 juli 1908.

3.

4.Xh. Ds. Marie Alexander van Rhijn ‎(R.H.O.)‎, geb. Katwijk a.d. Rijn 29 sept. 1863 ‎(van IXc)‎, hervormd predikant te Wateringen 1895-1898, te Apeldoorn en 't Loo 1898-1910, te Twello 1910-1935, † Utrecht 2 okt. 1940, tr. Nieuwer-Amstel 3 jan. 1895 Femmina Geertruida Heijbroek, geb. Amsterdam 21 maart 1872, † Utrecht 13 febr. 1953, dr. van Christiaan Willem en Anna Maria Louët Feisser.

Uit dit huwelijk:

1. Sophia Gijsbertha van Rhijn, geb. Wateringen 11 dec. 1895, directrice Verenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht, † De Bilt 2 juni 1976.

2. Christiaan Willem, volgt XIi.

3.

4.

5.

6.XIi. Mr. Christiaan Willem van Rhijn, geb. Wateringen 25 dec. 1897 ‎(van Xh)‎, advocaat en procureur te Hengelo ‎(Ov.)‎ 1925-†, † ald. 22 mei 1965, tr. Vries 17 mei 1929 Maria Kuiper, geb. Groningen 17 sept. 1901, † Bilthoven 18 juli 1996 dr. van Evert en Jacoba van Wijk. ‎[uv]‎‎[Bilthoven]‎IXd. Dr. Willem Pieter van Rhijn, geb. Zwammerdam 20 juli 1819 ‎(van VIIIa)‎, med. dr. Leiden 1845, art. obstet. dr. ald. 1847, geneesheer te Nieuwveen 1851-1854, te Leiderdorp 1854-, lid gemeenteraad en wethouder van Nieuwveen, † Leiderdorp 11 febr. 1900, tr. Nieuwveen 27 mei 1849 Cornelia Hillegonda Schoenmakers, geb. Leiden 27 febr. 1829, † Leiderdorp 19 april 1896, dr. van Ds. Pieter en Johanna Cornelia van Kaathoven.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Johanna van Rhijn, geb. Nieuwveen 12 april 1850, † ald. 18 aug. 1854.

2. Johanna Cornelia van Rhijn, geb. Nieuwveen 13 april 1851, † ald. 26 aug. 1918.

3. Arnoldus van Rhijn, geb. Nieuwveen 17 jan. 1853, administrateur Johannes Stichting ald., † Nieuwveen 23 febr. 1916, tr. Nieuwveen 27 okt. 1893 Betsy Elebartha Jacoba Sasse, geb. Nieuwveen 18 okt. 1854, † ald. 23 febr. 1916, dr. van Dr. Jan en Susanna Johanna Schoenmakers en wed. van Louis van Son.

4. Pieter van Rhijn, geb. Leiderdorp 29 mei 1855, handelaar in uitheemse siervogels, † Leiderdorp 22 febr. 1900.

5. Adriana Johanna van Rhijn, geb. Leiderdorp 22 juli 1858, † ald. 21 febr. 1860.

6. Willem Pieter van Rhijn, geb. Leiderdorp 27 dec. 1866, adjunct-commies Gemeentelijk Archief te Leiden, † ald. 18 aug. 1941.


View Notes for ...


Sources
There are no Source citations for this individual.

View Sources for ...


Media
There are no media objects for this individual.
View Media for ...


Family with Parents
Father
Leendertvan Rhijn ‎(I10784)‎
Christening 17 September 1762 Wateringen
Death 30 October 1846 ‎(Age 84)‎ De Meern ‎(Veldhuizen‎, U.)
#1
Arnoldusvan Rhijn ‎(I10782)‎
Birth 6 August 1786 23 Dordrecht
Death 6 December 1868 ‎(Age 82)‎ Leiderdorp
Family with Adriana JohannaPelkman
Arnoldusvan Rhijn ‎(I10782)‎
Birth 6 August 1786 23 Dordrecht
Death 6 December 1868 ‎(Age 82)‎ Leiderdorp
5 years
Wife
 
Adriana JohannaPelkman ‎(I10783)‎
Birth 1 March 1791 Delfshaven
Death 11 February 1868 ‎(Age 76)‎ Leiderdorp

#1
Son
Hendrik Bernardusvan Rhijn ‎(I10781)‎
Birth 28 April 1816 29 25 Zwammerdam
Death 18 December 1901 ‎(Age 85)‎ Katwijk a.d. Rijn