Neeltje PietersKossen Coszen Cossen  ‎(I19985)‎
Name:
Neeltje PietersKossen Coszen Cossen

Gender: FemaleFemale
      

Birth: about 1767 41 32
Death: 15 March 1836 ‎(Age 69)‎ Schagen
Personal Facts and Details
Birth about 1767 41 32
Christening 22 March 1767 Zijpe, Noord Holland, The Netherlands

Marriage Licence Lourens Louwris Louris PieterszRus - 5 May 1793 ‎(Age 26)‎ Zijpe


Source: S1915

MarriageCivil Marriage
Lourens Louwris Louris PieterszRus - 19 May 1793 ‎(Age 26)‎ Zijpe


Source: S1915


Show Details Shared Note: - ondertr. (impost) ald. 4 mei 1793 (impost voor haar: onvermogend), ondertr. (impost) Harenkarspel 26 april 1793 (impost ƒ 3 voor hem)

In Zijpe in 1802 heeft Neeltje Pieters Coszen, weduwe van Louwris Rus, aan hun kinderen Pieter en Jan Louris Rus voor 't vadersbewijs ieder 100 gld bewezen, uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk, en worden tot voogden over Pieter en Jan Louwris Rus, kinderen van wijlen Louwris Rus en Neeltje Pietersz Cossen, benoemd Cornelis Hopman wonende in de Zijpe en Jan Rus wonende op Langedijk 160.
bron2 ­http­://­home­.­hccnet­.­nl­/­hendrik­.­de­.­vries­/­num_g­.­htm­
In Zijpe in 1802 heeft Neeltje Pieters Coszen, weduwe van Louwris Rus, aan hun kinderen Pieter en Jan Louris Rus voor 't vadersbewijs ieder 100 gld bewezen, uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk, en worden tot voogden over Pieter en Jan Louwris Rus, kinderen van wijlen Louwris Rus en Neeltje Pietersz Cossen, benoemd Cornelis Hopman wonende in de Zijpe en Jan Rus wonende op Langedijk 244.

bron5 genea.pedete.net

bron6 Gezinsreconstructies De Zijpe:
‎(3410)‎
Man: Louris Pietersz Rus, j.m. onder Banne harencarspel
Vr.: Neeltje Pieters Kossen, j.d. in de Zijpe ‎(2343?)‎
Imp. Tr. 4.5.1793; Geh. Z.Z.19.5.1793 ‎(11)‎
Kinderen:
zie verder document...

Unrecognized GEDCOM Code: _INQUVAR1CATverder uitwerken
This is an error, and we would like to fix it. Please report this error to .
AssociateFamily

civil: ‎[View Family ‎(F1201352567)‎‎]

Relationship: civil
Death 15 March 1836 ‎(Age 69)‎ Schagen

_ALDFAER_TIME: 21:00:00

Source: S1928


Show Details Shared Note: - Den zestienden dag der maand Maart van 't jaar Achttienhonderd Zes en Dertig ten Tien ure, voors den middag.
Acte van Overlijden van Neeltje Kossen overleden den vijftienden van deze maand ten Negen ure de Avonds oud Zeventig jaren, wonende en overleden ??dijk te Schagen van beroep zonder geboren te Zijpe, weduwe van Lauwrus Rus en dochter van Pieter Kossen en van Pieternella van der Gragt, allen in de Zijpe overleden zijnde de overledenen ?? naar de St. Maartens Brug in de Zijpe.
Op verklaring van Jan Rus als zoon van de overledene, oud negenendertig jaren, wonende lagendijk? te schagen van beroep arbeider en van pieter ??slik?? wonende in lagedijk van bereoep landman oud tweeenveertig jaren als gebuur van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door Jan Rus en Pieter Slik hier voorgenoemd. bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Jan Streek ???, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Schagen

verder uitwerken

Unrecognized GEDCOM Code: _NEW
This is an error, and we would like to fix it. Please report this error to .
Religion NG


Source: S58

Record ID Number 19985
Last Change 26 January 2008 - 13:24:40
View Details for ...

Parents Family  (F1486)
Pieter Adriaansz Adriaensz AarjensKossen Cossens Cossen
1725 - 1775
Petronella "Gerritsdr" Pieternellevan der Gragt Gracht
1734 - 1807
Neeltje PietersKossen Coszen Cossen
1767 - 1836
Adriaan PietersKossen
1767 - 1820
Gerrit PietersKossen Cossen@N.N.
1769 - 1821
Jantje PietersKossen Cossen@N.N.
1772 - 1773
Jantje PietersKossen
1774 -
JanCossens
1775 -
Trijntje PietersKossen
1776 - 1832

Step-Parent Family  (F1485)
Pieter Adriaansz Adriaensz AarjensKossen Cossens Cossen
1725 - 1775
Guurtje JansNop
1740 - 1765
Neeltje PietersKossen Cossen@N.N.
1761 - 1762

Immediate Family  (F1200509257)
Lourens Louwris Louris PieterszRus
1755 - 1802
‎(unknown)‎ Rus
- 1796
‎(unknown)‎ Rus
- 1799
PieterRus
1794 - 1827
Jan LouriszRus
1795 - 1864


Notes

Shared Note
Bron1 ­http­://­home­.­wxs­.­nl­/~­mcaluken­/­kwartier­.­htm­#­BM140­
Bron2 ­http­://­home­.­hccnet­.­nl­/­hendrik­.­de­.­vries­/­num_g­.­htm­
Bron3: www.familysearch.org
Bron4: genealogisch onderzoek laten doen door archief alkmaar. Daar heeft men acten gevonden die deze Neeltje Pieters definitief aan de genoemde ouders koppelen.

De begeleidende brief stelt:

Alkmaar 24 januari 2008

Geachte heer Kossen,

Naar aanleiding van uw bovenstaande e-mail met het verzoek gegevens van de familie van Neeltje kossen uit te zoeken, kan ik U het volgende mededelen. Via de bij ons aanwezige gezinsreconstructie van De Zijpe, in 1977 gemaakt door de heer Baken uit Callantsoog, werd de door hem genoemde Neeltje Pieters Kossen gevolgd, waarvan hij veronderstelde dat zij correspondeerde met nr. 2343. Hier zou zij inderdaad de dochter zijn van Pieter Adriaan Cossen en Pieternella van der Gragt. Een overlijdensakte van Neeltje, waarop de namen vermeld zouden worden, werd te Zijpe niet gevonden, terwijl zij daar bij de twee huwelijken van haar zoon Jan ‎(database Genlias)‎ in resp. 1821 en 1825 nog woonde.
Toen werd ook via de database van Genlias zoon Jan Rus gevolgd en in 1851 vond ik hem in Schagen woonachtig bij het huwelijk van zijn dochter Neeltje Rus. Ervanuitgaande dat de moeder van Jan Rus na 1825 waarschijnlijk ook naar Schagen ging, vond ik inderdaad een overlijden van haar op 15 maart 1836. In deze akte wordt bevestigd dat zij een dochter is van Pieter Kossen en Pieternella van der Gragt. De heer Baken wees in de kantlijn nog naar het tijdschrift "Gens Nostra", waar een stamreeks van de familie van der Gragt in staat. De blz. waar Pieternella op staat, stuur ik hierbij, alsmede een kopie van de huwelijksakte van de dochter van Jan Rus, de overlijdensakte van Neeltje Kossen en twee overzichten uit de gezinsreconstructie. Dit onderzoek duurde ca. 3 kwartier.

Hoogachtend,
Mw. C.P. Sandbrink.

Marriage ondertr. ‎(impost)‎ ald. 4 mei 1793 ‎(impost voor haar: onvermogend)‎, ondertr. ‎(impost)‎ Harenkarspel 26 april 1793 ‎(impost ƒ 3 voor hem)‎

In Zijpe in 1802 heeft Neeltje Pieters Coszen, weduwe van Louwris Rus, aan hun kinderen Pieter en Jan Louris Rus voor 't vadersbewijs ieder 100 gld bewezen, uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk, en worden tot voogden over Pieter en Jan Louwris Rus, kinderen van wijlen Louwris Rus en Neeltje Pietersz Cossen, benoemd Cornelis Hopman wonende in de Zijpe en Jan Rus wonende op Langedijk 160.
bron2 ­http­://­home­.­hccnet­.­nl­/­hendrik­.­de­.­vries­/­num_g­.­htm­
In Zijpe in 1802 heeft Neeltje Pieters Coszen, weduwe van Louwris Rus, aan hun kinderen Pieter en Jan Louris Rus voor 't vadersbewijs ieder 100 gld bewezen, uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk, en worden tot voogden over Pieter en Jan Louwris Rus, kinderen van wijlen Louwris Rus en Neeltje Pietersz Cossen, benoemd Cornelis Hopman wonende in de Zijpe en Jan Rus wonende op Langedijk 244.

bron5 genea.pedete.net

bron6 Gezinsreconstructies De Zijpe:
‎(3410)‎
Man: Louris Pietersz Rus, j.m. onder Banne harencarspel
Vr.: Neeltje Pieters Kossen, j.d. in de Zijpe ‎(2343?)‎
Imp. Tr. 4.5.1793; Geh. Z.Z.19.5.1793 ‎(11)‎
Kinderen:
zie verder document...

Marriage ondertr. ‎(impost)‎ ald. 4 mei 1793 ‎(impost voor haar: onvermogend)‎, ondertr. ‎(impost)‎ Harenkarspel 26 april 1793 ‎(impost ƒ 3 voor hem)‎

In Zijpe in 1802 heeft Neeltje Pieters Coszen, weduwe van Louwris Rus, aan hun kinderen Pieter en Jan Louris Rus voor 't vadersbewijs ieder 100 gld bewezen, uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk, en worden tot voogden over Pieter en Jan Louwris Rus, kinderen van wijlen Louwris Rus en Neeltje Pietersz Cossen, benoemd Cornelis Hopman wonende in de Zijpe en Jan Rus wonende op Langedijk 160.
bron2 ­http­://­home­.­hccnet­.­nl­/­hendrik­.­de­.­vries­/­num_g­.­htm­
In Zijpe in 1802 heeft Neeltje Pieters Coszen, weduwe van Louwris Rus, aan hun kinderen Pieter en Jan Louris Rus voor 't vadersbewijs ieder 100 gld bewezen, uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk, en worden tot voogden over Pieter en Jan Louwris Rus, kinderen van wijlen Louwris Rus en Neeltje Pietersz Cossen, benoemd Cornelis Hopman wonende in de Zijpe en Jan Rus wonende op Langedijk 244.

bron5 genea.pedete.net

bron6 Gezinsreconstructies De Zijpe:
‎(3410)‎
Man: Louris Pietersz Rus, j.m. onder Banne harencarspel
Vr.: Neeltje Pieters Kossen, j.d. in de Zijpe ‎(2343?)‎
Imp. Tr. 4.5.1793; Geh. Z.Z.19.5.1793 ‎(11)‎
Kinderen:
zie verder document...

Burial of spouse impost op begr. Zijpe 29 maart 1802,

Death Den zestienden dag der maand Maart van 't jaar Achttienhonderd Zes en Dertig ten Tien ure, voors den middag.
Acte van Overlijden van Neeltje Kossen overleden den vijftienden van deze maand ten Negen ure de Avonds oud Zeventig jaren, wonende en overleden ??dijk te Schagen van beroep zonder geboren te Zijpe, weduwe van Lauwrus Rus en dochter van Pieter Kossen en van Pieternella van der Gragt, allen in de Zijpe overleden zijnde de overledenen ?? naar de St. Maartens Brug in de Zijpe.
Op verklaring van Jan Rus als zoon van de overledene, oud negenendertig jaren, wonende lagendijk? te schagen van beroep arbeider en van pieter ??slik?? wonende in lagedijk van bereoep landman oud tweeenveertig jaren als gebuur van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door Jan Rus en Pieter Slik hier voorgenoemd. bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Jan Streek ???, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Schagen

verder uitwerken


View Notes for ...


Sources
Marriage Licence S1915
Marriage Licence S1915
Marriage Licence S1915
Marriage S1915
Marriage S1915
Marriage S1915
Burial of spouse S1915
Death S1928
Religion S58

View Sources for ...


Media
There are no media objects for this individual.
View Media for ...


Family with Parents
Father
Pieter Adriaansz Adriaensz AarjensKossen Cossens Cossen ‎(I3459)‎
Birth 25 December 1725 27 25 Zijpe, Noord Holland, The Netherlands
Death 1775 ‎(Age 49)‎
9 years
Mother
 
Petronella "Gerritsdr" Pieternellevan der Gragt Gracht ‎(I3461)‎
Birth 29 August 1734 27 Zijpe
Death 1807 ‎(Age 72)‎ Zijpe, Noord Holland, The Netherlands

Civil Marriage: 7 December 1765 -- Zijpe, Noord Holland, The Netherlands
13 months
#1
Neeltje PietersKossen Coszen Cossen ‎(I19985)‎
Birth about 1767 41 32
Death 15 March 1836 ‎(Age 69)‎ Schagen
3 months
#2
Brother
Adriaan PietersKossen ‎(I3463)‎
Birth 22 March 1767 41 32 Zijpe, Noord Holland, The Netherlands
Death 2 May 1820 ‎(Age 53)‎
2 years
#3
Brother
Gerrit PietersKossen Cossen@N.N. ‎(I3468)‎
Birth 12 January 1769 43 34 Zijpe
Death 1821 ‎(Age 51)‎ Den Helder
4 years
#4
Sister
Jantje PietersKossen Cossen@N.N. ‎(I3466)‎
Christening 16 August 1772 Zijpe, Noord Holland, The Netherlands

2 years
#5
Sister
Jantje PietersKossen ‎(I3467)‎
Christening 10 December 1774 Zijpe, Noord Holland, The Netherlands
10 months
#6
Brother
JanCossens ‎(I10801)‎
Christening 5 October 1775 Zijpe
3 months
#7
Sister
Trijntje PietersKossen ‎(I3465)‎
Birth about 1776 50 41
Death 2 January 1832 ‎(Age 56)‎
Father's Family with Guurtje JansNop
Father
Pieter Adriaansz Adriaensz AarjensKossen Cossens Cossen ‎(I3459)‎
Birth 25 December 1725 27 25 Zijpe, Noord Holland, The Netherlands
Death 1775 ‎(Age 49)‎
14 years
Step-Mother
 
Guurtje JansNop ‎(I3460)‎
Birth about 1740 De Zijp
Death 1765 ‎(Age 25)‎ Zijpe, Noord Holland, The Netherlands

Civil Marriage: 2 December 1759 -- Zijpe, Noord Holland, The Netherlands
14 months
#1
Half-Sister
Neeltje PietersKossen Cossen@N.N. ‎(I3462)‎
Christening 15 February 1761 Zijpe, Noord Holland, The Netherlands

Family with Lourens Louwris Louris PieterszRus
Husband
Lourens Louwris Louris PieterszRus ‎(I19984)‎
Christening 16 February 1755 Koedijk

12 years

 
Neeltje PietersKossen Coszen Cossen ‎(I19985)‎
Birth about 1767 41 32
Death 15 March 1836 ‎(Age 69)‎ Schagen

Civil Marriage: 19 May 1793 -- Zijpe
#1
Child
‎(unknown)‎ Rus ‎(I20334)‎
Death 21 September 1796 Zijpe
#2
Child
‎(unknown)‎ Rus ‎(I20335)‎
Death March 1799 Zijpe
#3
Son
PieterRus ‎(I19986)‎
Birth 29 July 1794 39 27 st. maartensbrug, Zijpe
Death 22 July 1827 ‎(Age 32)‎ Zijpe aan de Grootesloot
14 months
#4
Son
Jan LouriszRus ‎(I19983)‎
Birth 3 October 1795 40 28 st. maartensbrug, Zijpe
Death 5 February 1864 ‎(Age 68)‎ Schagen